Kontakty

a povinně zveřejňované údaje dle Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

Společnost PROCHEL a.s. je ryze českou stavební společností.

Oprávněný k uzavírání smluv či obchodních vztahů mezi PROCHEL a.s. a ostatními právnickými či fyzickými osobami je pouze statutární orgán společnosti, dle údajů z Veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti. Statutární orgán může na základě úředně ověřené plné moci pověřit k vyhrazeným úkonům zástupce.

 

Základní kontakty na společnost:

PROCHEL a.s.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8

e-mail: info@prochel.cz

datová schránka: y8kftns

tel. na asistentku: +420 226 802 811

IČ: 25417916

DIČ: CZ25417916

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17016

 

 

vedení společnosti:

Věra Eichlerová - generální ředitelka

datová schránka: y8kftns

 

René Veselý - obchodní ředitel

tel. +420 725 240 438

e-mail: vesely@prochel.cz